KANDYDACI 2017/18
Strona główna | Studia I stopnia | Informatyka i ekonometria, specjalność: wirtschaftsinformatik (informatyka gospodarcza)
Nazwa kierunku
Informatyka i ekonometria, specjalność: wirtschaftsinformatik (informatyka gospodarcza)
Tryb studiów
stacjonarne
Profil studiów
ogólnoakademicki
Punkty ECTS
180
Wydział
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Opis kierunku
Studia trwają trzy lata (sześć semestrów); dwunarodowy polsko-niemiecki tok studiów (BSG); dwa dyplomy (Uniwersytet Szczeciński, Hochschule Wismar). Studia polsko-niemieckie są wspólnym przedsięwzięciem Uniwersytetu Szczecińskiego i Hochschule Wismar. Studia są prowadzone w języku niemieckim (częściowo w j. angielskim). Program studiów obejmuje podstawowe i specjalistyczne zagadnienia z dziedziny informatyki, nauk ekonomicznych i zastosowania nowych mediów. Zajęcia odbywają się w pierwszym i drugim semestrze na Uniwersytecie Szczecińskim, w trzecim i czwartym semestrze na Hochschule Wismar, a w piątym i szóstym - na jednej z dwóch uczelni zgodnie z indywidualnym wyborem grupy. Praktyki (dwanaście tygodni) są realizowane w zakładach i instytucjach jednego z krajów. Kierunek został akredytowany przez ASIIN - Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der Naturwissenschaften und der Mathematik e.V. Certyfikat ASIIN jest uznawany na całym świecie. Absolwent studiów polsko-niemieckich posiada umiejętności związane z transgraniczną współpracą polsko-niemiecką na polu informatyki ekonomicznej i komunikacji gospodarczej. Jest specjalistą z zakresu nowoczesnych narzędzi i metod służących do przygotowywania, przetwarzania, przekazywania oraz wykorzystania informacji. Charakteryzuje się szeroką znajomością gospodarczych, politycznych i społecznych realiów krajów sąsiadujących, a także zagadnień dotyczących mechanizmów integracji europejskiej. Absolwent może podjąć naukę na studiach drugiego stopnia na uczelniach polskich i niemieckich.
Specjalności

SPECJALNOŚĆ URUCHAMIANA W TRAKCIE TRWANIA STUDIÓW

  1. Na kierunku realizowana jest specjalność: informatyka gospodarcza.
Kryteria kwalifikacji

Podstawą przy postępowaniu rekrutacyjnym są wyniki egzaminu maturalnego. Przy rekrutacji na studia pierwszego stopnia należy wybrać po jednym przedmiocie z każdej grupy.

Grupa I (jeden przedmiot do wyboru): geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, matematyka,

Grupa II (jeden przedmiot do wyboru): język obcy nowożytny - język niemiecki,

Grupa III (jeden przedmiot do wyboru): geografia, historia, wiedza o społeczeństwie, informatyka, fizyka i astronomia/fizyka, biologia, chemia, język obcy nowożytny

Jeżeli kandydat nie zdawał danego przedmiotu na egzaminie maturalnym to uzyskuje zero punktów za ten przedmiot. Brak przedmiotu nie dyskwalifikuje go jednak w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wyniki z wybranych przedmiotów podstawione do algorytmu dają wynik końcowy kandydata.

Załączniki
Przykładowe przedmioty
  • statystyka opisowa i ekonomiczna
  • programowanie komputerowe
  • projektowanie systemów informatycznych
Możliwości zatrudnienia
Absolwent kierunku informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza jest przygotowany do pracy w firmach polskich i niemieckich na stanowiskach: specjalista ds. informatyki,kierownik przedsiębiorstw branży IT, projektant/programista systemów informatycznych, specjalista w dziale marketingu, kierujący projektem informatycznym.
Kontynuacja nauki
Na Uniwersytecie Szczecińskim kierunek informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza, realizowany jest również jako studia drugiego stopnia.
 
Absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów drugiego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.
Terminy

Rejestracja na studia w I naborze rozpoczyna się 12 czerwca 2017 r. Szczegóły w załaczniku poniżej.

Dokumenty

Kandydaci zakwalifikowani do II etapu postępowania rekrutacyjnego na wszystkie kierunki i specjalności studiów w Uniwersytecie Szczecińskim mają obowiązek złożenia kompletu dokumentów.

Załączniki
Olimpiady dla tego kierunku

Wykaz olimpiad stopnia centralnego, konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uniwersytet Szczeciński, których laureaci lub finaliści mogą korzystać z preferencji w procesie rekrutacji na I rok studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Szczecińskim w latach 2015 - 2017.

Opłaty
Wysokość opłaty rekrutacyjnej w postępowaniu na rok akademicki 2017/2018 wynosi 85 zł, za każdy wybrany kierunek.
Dodatkowe informacje
Kontakt

Masz pytania? rekrutacja@univ.szczecin.pl

Biuro ds. Rekrutacji tel.: +48 91 444 10 29,
+48 91 444 10 31, +48 91 444 11 60